Nákupní košík (0,- Kč)
Přihlášení registrace
Login: 
Heslo: 
Hledej:
CESTOVNÍ DOPL?KY > Hodinky

<< Zpět

Hlavní obrázek zboží

Suunto ADVIZOR

 

Nechte se vést Va?ím Advizorem p?i v?ech Outdoor - aktivitách.

 

Další novinka mezi náramkovými po?íta?i SUUNTO. Není vybaven "pouze" výškom?rem, barometrem, elektronickým kompasem a ?asomírou, ale i za?ízením m??ícím srde?ní frekvenci. M??ete si zjistit, zda-li jste nep?ekro?ili Vaše fyzické hranice, ?i zda-li jste zlepšili Váš denní výkon, jak ovliv?uje výška a rychlost vertikálního vzestupu a sestupu Váš srde?ní tep.

Nechte se vést Vaším Advizorem p?i všech Outdoor - aktivitách. K optimálnímu p?íjmu signálu srde?ní frekvence pou?ívá Advizor sv?toznámou technologii POLAR, která je kompatibiliní se všemi, na trhu dostupnými hrudními pásy této zna?ky. Advizor je mo?no zakoupit i bez hrudního pásu.

Technická data:

Výškom?r

rozsah m??ení výšky: - 500 a? + 9000 m
rozlišení: 5 m
rychlost výstupu a sestupu v m/min
m??ení rozdílu výšky
automatické ukládání do pam?ti b?hem 24 hod v intervalech 60 sec: absolutní výška, rychlost výstupu/sestupu
deník ukládá celkový výstup a sestup v m; pr?m?rnou výstupovou a sestupovou rychlost; absolvované sjezdy; délku pam?ti; minimální, maximální a pr?m?rný puls b?hem pam?ti, stejn? jako délku v hranicích, pod a nad naprogramovatelnou cílovou zónu srde?ní frekvence.

M??ení srde?ní frekvence

rozsah m??ení: 20 - 240 puls?/min
stopky: 23 hod, 59 min, 59 sec
Count-Down-Timer: 23 hod, 59 min, 59 sec
horní a spodní hranice hodnoty cílové zóny, která m??e být nastavena v odstupu k srde?ní frekvenci
akustický varovný signál, je-li p?ekro?ena horní ?í spodní hranice hodnoty
zobrazení pulsu spolu s ka?dým ?asovým údajem
automatické znovuspušt?ní Count-Down-Timeru pro intervalový trénink (fáze tréninku, oddychové fáze, po?et fází)
spušt?ním stopek nebo Count-Down-Timeru je aktivována pam?ť m??ení srde?ní frekvence (HRM) a zaznamenává: celkovou délku tréninku; maximální, minimální a pr?m?rný puls b?hem tréninku, stejn? jako ?as nad, pod a b?hem naprogramovatelné cílové zóny srde?ní frekvence.

Barometr

absolutní rozsah m??ení tlaku vzduchu: 300 - 1100 mbar
rozsah tlaku vzduchu na hladin? mo?e: 300 - 1100 mbar
rozlišení: 1 mbar
sledování a m??ení rozdíl? tlaku vzduchu a teploty
tepelná kompenzace
automatická 4-denní pam?ť: tlak vzduchu a teplota posledních 6 hod ka?dou hodinu, poté ka?dou 6. hodinu
mo?nost p?izp?sobit tlak vzduchu hladin? mo?e
rozsah teploty: - 20 °C a? 60 °C
Elektronický kompas

shop/zbozi/big/SS004790330_3zkratky sv?tových stran, azimut ve stupních
šipka: sever - jih
hledání ur?itého azimutu, stejn? jako vzdálenost mezi aktuálním a po?adovaným kurzem
oprava magnetické deklinace
libela pro p?esnost od?ítání kompasu cca 2 a? 3 stupn?

?asomíra

nastavení: 24 nebo 12 hod
3 denní alarmy
stopky a Count-Down-Timer
zobrazení 2 ?asových pásem

Ostatní

osv?tlení displeje
vodot?snost do 30-ti m
vým?na baterie u?ivatelem mo?ná
snadno ?itelné údaje

Technické parametry produktu

Suunto Zna?ka

?erná Barva

Outdoor Ur?ení

Plast Materiál

30 m Vodot?snost

Ne GPS

Ano Výškom?r

Ano Kompas

Ano Barometr

Ne Tachometr

Ano Monitor srde?ního tepu

Ne P?ipojení k PC

Baterie Napájení

 

Cena:7790,- Kč
Kusů:
Všechny ceny jsou včetně 20% DPH
Výrobce: SUUNTO | Další od tohoto výrobce | Vše od tohoto výrobce
Ukaž detail     Ukaž detail     
©2006 VF-OUTDOOR, s. r. o.

Nejlevn?j?í povinné ru?ení