(0,- )
 
 
:

Nakupujte bez rizika

Na veškeré zboží poskytujeme záruku jeho vým?ny ?i vrácení pen?z.

Jestliže se zbožím nebudete spokojeni, jednoduše jej do 14 dní po jeho obdržení zašlete zp?t a my vám je vym?níme , nebo vrátíme zaplacenou cenu.

 Podmínky záruky:

  1. Zboží musí být nepoškozené a nepoužité.
  2. Zboží zasílejte v originálním obalu jako b?žnou poštovní pojišt?nou zásilku. Nikoli na dobírku!
  3. Do balíku nebo e-mailem vložte požadavek, zda chcetezboží vym?nit, nebo kam vrátit peníze.
  4. Pokud bude chyba na naší stran? ( špatn? vy?ízená objednávka) bereme na sebe veškeré poštovní výlohy s vým?nou spojené.
  5. Pokud se bude jednat o vým?nu na žádost zákazníka bude si hradit poštovné sám.

Zp?sob objednání:

Zboží si m?žete snadno objednat on-line prost?ednictvím našeho e-shopu. Pokud vám z jakéhokoli d?vodu p?ímé objednávání nefunguje ?i nevyhovuje, m?žete svou objednávku zaslat jako b?žný e-mail na naši adresu shop@vf-outdoor.cz, ale i písemnou formou nebo telefonicky. Pot?ebné údaje naleznete v kontaktech. Na uvedeném telefonním ?ísle rádi zodpovíme i jakékoli vaše dotazy, které m?žete zaslat i elektronickou formou.

Dodací podmínky:

Vaši objednávku vy?ídíme co nejrychleji, nejpozd?ji však do 14 dn?. Z?ídka m?že dojít ke zdržení zásilky dle stavu skladu. V tomto p?ípad? p?ijm?te p?edem naší omluvu. Zárove? budete o tomto vyrozum?ni. D?kujeme za pochopení.

Dodací lh?a také závisí hlavn? na zp?sobu dodání a rychlosti ?eské pošty.

Zp?sob dodání:

K dispozici jsou tyto možnosti dodání zboží:

  1. poštou na dobírku 150,- K?, ?eská republika, 260,- K?, Slovenská republika

Poštovné a balné:

Poštovné se platí dle vybraného zp?sobu dopravy. Jednotlivé ceny jsou uvedeny v objednávce.

P?I OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ V HODNOTY VYŠŠÍ NEŽ 3000,-K? POŠTOVNÉ NEÚ?TUJEME !

BALNÉ JE ZDARMA VŽDY.

 


©2006 VF-OUTDOOR, s. r. o.