(0,- )
 
 
:

Nakupujte bez rizika

Na ve?keré zbo?í poskytujeme záruku jeho vým?ny ?i vrácení pen?z.

Jestli?e se zbo?ím nebudete spokojeni, jednodu?e jej do 14 dn? po jeho obdr?ení za?lete zp?t a my vám jej vym?níme, ?i vrátíme zaplacenou cenu.

 

Podmínky záruky:

  1. Zbo?í musí být nepo?kozené a nepou?ité.
  2. Zbo?í zasílejte v originálním obalu jako b??nou po?tovní poji?t?nou zásilku. Nikoli na dobírku!
  3. Do balíku nebo e-mailem vlo?te po?adavek, zda chcete zbo?í vym?nit ?i vrátit peníze.
  4. Pokud bude chyba na na?í stran? ( ?patn? vy?ízená objednávka) bereme na sebe ve?keré po?tovní výlohy s vým?nou spojené.
  5. Pokud se bude jednat o vým?nu na ?ádost zákazníka bude si hradit po?tovné sám.
©2006 VF-OUTDOOR, s. r. o.